Những giải thưởng của hãng hàng không Jetstar

Những giải thưởng của hãng hàng không Jetstar

*Những giải thưởng Jetstar Airways đã đạt được:

Một trong 5 hãng hàng không tăng trưởng về lượng hành khách 2009 (giải thưởng của Changi Airline)
Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Úc và New Zealand 2009 (Sky Trax)
Giải hãng hàng không giá rẻ của năm 2007 & 2008 (CAPA)
Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất khu vực Chấu Á Thái Bình Dương (Budgie$) 2008
Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Trên toàn thế giới năm 2007 (Sky Trax)
Giải hãng hàng không giá rẻ tốt nhất – Úc/ Thái Bình Dương 2007 (Sky Trax)
Đội tiếp viên tốt nhất – Úc và New Zealand 2007 (Sky Trax)
Hoạt động xuất sắc nhất 2007 – (Airline Business)

* Những giải thưởng Jetstar Asia đạt được:

Top 10 hãng hàng không chuyên chở hành khách 2009 (Changi Airline Awards)
Thương hiệu hàng không giá rẻ tốt nhất năm 2008 (Tạp chí Ad Asia)
Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất năm 2006 – Châu Á và Đông Nam Á (Skytrax)
Hãng hàng không giá rẻ Châu Á tốt nhất 2006-2007 (Changi Airline Awards)
Hãng hàng không giá rẻ năm 2006 Gỉai thưởng Merit (CAPA)
Hãng hàng không giá rẻ nhất năm 2006 (Gỉai thưởng du lịch TTG)

*Gỉai thưởng Jetstar Pacific đạt được:

Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2008.
Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2009.
Website thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Việt Nam năm 2010.
Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng năm 2008

Related posts