Ra mắt tạp chí của hiệp hội doanh nghiệp hàng không

Ngày 29-10, tạp chí Open Sky (tên tiếng Việt: Bầu trời rộng mở) của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam (Vietnam Aviation Business Association – VABA) đã ra mắt.

Open Sky xuất bản định kỳ 1 tháng/số, phát hành vào ngày 25 hàng tháng. Tạp chí dày 150 trang, in 4 màu, thiết kế sang trọng. Về nội dung, ngoài dung lượng thông tin về lĩnh vực hàng không và các hoạt động của ngành, Open Sky còn phản ánh nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội, phong cách sống cũng như các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, gồm 44 đơn vị thành viên, thuộc các lĩnh vực như vận tải, dịch vụ, xây dựng, đào tạo… của ngành hàng không.

Gọi ngay