Sản phẩm Gia đình

Khi mua vé theo chương trình này, khách hàng được tặng thưởng 01 vé cho trẻ em hoặc trẻ nhỏ đi cùng . Hành trình, hạng dịch vụ của vé thưởng giống vé mua, vé mua và vé thưởng phải đi cùng nhau trên cả hành trình. Khách hàng phải trả các loại thuế, phí của vé thưởng. Vé thưởng phải xuất cùng thời điểm với vé mua

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Giá vé và Điều kiện :

Hà Nội – Đà Nẵng/Tam Kỳ 1.481.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
Hà Nội – Buôn Ma Thuột/TP.Hồ Chí Minh/Tuy Hòa 2.227.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
Hà Nội – Điện Biên 1.100.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
Hà Nội – Quy Nhơn 1.909.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
TP.Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột/Đà Lạt/Phú Quốc 1.100.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
TP.Hồ Chí Minh – Plây Cu/Quy Nhơn 1.100.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
TP.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Huế 1.481.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
TP.Hồ Chí Minh – Đồng Hới 1.909.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
Cần Thơ – Phú Quốc    863.000VND/vé một chiều hạng Phổ thông
Thời gian xuất vé 25/08/2011-31/12/2011
Thời gian khởi hành 05/09/2011-31/12/2011
Hoàn vé Không được phép
Thay đổi đặt chỗ Được phép miễn phí
Đổi hành trình Không được phép
Nâng hạng Không được phép
Hệ số cộng dặm GLP Không cộng dặm
Gọi ngay