Sắp có hãng hàng không lớn nhất thế giới

ổ đông của hai hãng hàng không Mỹ United và Continental đã biểu quyết hôm thứ Sáu chấp nhận để hai hãng sáp nhập vào nhau, và sẽ trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới.

Họ sẽ mang tên chung là United Airlines và trụ sở chính sẽ đặt tại thành phố Chicago.

Thủ tục theo trông đợi sẽ hoàn tất vào tháng 10, sau 5 tháng điều đình với nhau và được nhà chức trách của Hoa Kỳ và châu Âu đồng ý.

Liên minh này sẽ chiếm vị trí số 1 hiện nay do Delta nắm.

Gọi ngay