SINGAPORE AIRLINES VIETNAM

SINGAPORE AIRLINES VIETNAM
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ÁP DỤNG THÁNG 11/2012 – THÁNG 01/2012 
Khu vực Điểm đến Giá vé khởi hành từ đầu SGN (USD) Giá vé khởi hành từ đầu HAN (USD) Ghi chú
EUR LON 760 760 Vé phải được issue ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành
MIL 760 760
PAR 730 730
FRA 730 730
WAA CMB 400 Nil Vé phải được issue ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành
JNB 750 Nil
CPT 750 Nil
SEA SIN 90 Nil Vé phải được issue ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành
Australia SYD 600 600 Vé phải được issue ít nhất 5 ngày trước ngày khởi hành
MEL 600 600
PER 550 550
NA HND 600 600 Phải có 1 chặng bay trên SQ634 or SQ635 đối với vé đến HND và vé phải được issue ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành
PEK 500 500
Điều kiện vé:
Giá net Agent = giảm 3%
Giá trẻ em (2-12 tuổi) = 75% giá vé người lớn ngoại trừ vé đến SIN giá vé trẻ em = giá vé người lớn
Thời hạn issue vé: 18/11/2011 – 18/12/2011
Thời hạn khởi hành từ VN: SIN: 21/11/2011 – 15/1/2012 (giá khuyến mãi đi SIN không áp dụng từ 21/12/2011 – 02/01/2012
                     Các điểm đến khác: 21/11/2011 – 15/1/2012
Hạng ghế đặt chỗ: Vcls
Refund: vé không được refund
Open jaw: Được phép open jaw trong cùng 1 khu vực
Giá khuyến mãi được kết hợp với giá market fares: áp dụng half RT fare + half RT fare, áp dụng điều kiện vé hạng Vcls
Đổi ngày: Được phép với mức phí USD50
Stopover: Được dừng ở SIN 1 lần
Thời hạn sử dụng vé: SIN, NAA (14ngày), EUR, WAA and Australia (1 tháng)
Vé phải issue ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành đối với vé đến SIN/NA và ít nhất trước 5 ngày đối với các đường bay khác.

Related posts