TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES _ Khứ Hồi 690 USD

Hãng #CATHAY_PACIFIC
Giá khứ hồi bao gồm thuế từ : 690 USD
Xuất vé từ tháng 2/2017
Khởi hành từ tháng 2/2017
Tổng đài VN: (84-8) 73031818
Tổng đài Mỹ: (714) 927 8626
————————–————————–————————-
lịch bay mẫu
2 CX 772 02MAR 4*SGNHKG 0635 1020 02MAR E CX
3 CX 884 02MAR 4*HKGLAX 1300 0925 02MAR E CX
4 CX 897 02MAY 2*LAXHKG 0925 1525 03MAY E CX
5 CX 799 03MAY 3*HKGSGN 1620 1755 03MAY E CX

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Gọi ngay