Cuối năm 2011, Vietnam Airlines (VNA) dự kiến sẽ có đường bay thẳng đi Anh Quốc và Mỹ.

Ngoài ra, sắp tới đội bay của VNA sẽ có thêm đến 34 máy bay mới. Trong đó có 8 máy bay A321-200 được Chính phủ bảo lãnh các giao dịch thuê mua và 26 máy bay cũng chủng loại nêu trên được phê duyệt cho mua trong các năm từ nay đến 2015.

Về tiến trình cổ phần hóa, Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về cơ chế đấu thầu thuê tư vấn quốc tế để cổ phần hoá VNA. Trước đó, VNA đã đề xuất giá gói thầu tư vấn gần 3,9 triệu USD cùng 9 nhà thầu quốc tế đủ điều kiện vào danh sách mời thầu.

Vũ An (Theo Giadinh.net.vn)