Tờ New Light, Myanmar cho biết ngành hàng không nước này đang phát triển nhanh chóng, với khả năng chuyên chở hành khách tăng từ 20.000 lượt người/năm trước đây lên 800.000 lượt người/năm hiện nay cho các tuyến bay nội địa, từ 50.000 lượt/năm lên 700.000 lượt/năm cho các tuyến bay quốc tế.