Tiếp viên liên tục hét lên: “Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống”, trong khi hành khách thì co rúm lại và cầu nguyện lúc phi cơ đáp cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở New York, Mỹ, hôm qua.