Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) cho biết, VALC và một số tập đoàn kinh tế Nhà nước đã tiếp nhận chiếc máy bay ATR72-500 thứ tư, sau khi đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra kỹ thuật, bay thử và thanh toán.