Malaysia Airlines – Khuyến mãi đến Europe và Australia

TP Hồ Chí Minh – Amsterdam 601 USD
TP Hồ Chí Minh – Frankurt/Paris 590 USD
TP Hồ Chí Minh – Rome 631 USD
TP Hồ Chí Minh – Auckland 698 USD
TP Hồ Chí Minh – Perth 385 USD
TP Hồ Chí Minh – Melbourne/Sydney 565 USD

  • Xuất vé trước ngày 24/08/2010.
  • Khởi hành trước ngày 15/09/2010.
  • Vé được phép hoàn.
  • Áp dụng các điều kiện của hãng.
Malaysia Airlines – Khuyến mãi đến Europe và Australia
Xem Thêm

Royal Brunei Airlines – Đẳng cấp doanh nhân

TP. Hồ Chí Minh – Perth 930 USD
TP. Hồ Chí Minh – Brisbane 1005 USD
TP. Hồ Chí Minh – Auckland 1025 USD
TP. Hồ Chí Minh – London 1180 USD

  • Giá trên là giá cho hạng ghế Business, dành cho 2 người
  • Thời gian khởi hành từ 15/08/2010 đến 31/10/2010
  • Thời gian xuất vé từ 15/08/2010 đến 15/09/2010
  • Hoàn vé: không được phép
  • Áp dụng các điều kiện kèm theo
Xem Thêm
Gọi ngay