KHUYẾN MÃI : MELBOURN,SYDNEY, BRISBANE

Thông báo của Cathay Pacific với nội dung

KHUYẾN MÃI :   MELBOURN,SYDNEY, BRISBANE

         Thời gian xuất vé     : 01Nov11-30Nov11

         Thời gian khởi hành : 01Nov11-15Dec11

         Fare basic: YRT5

         Fare: USD 510 + Tax  395

         No-show fee:  USD100

PHÒNG VÉ BAYOU : 01273277777 – 0919093293

Xem Thêm

Royal Brunei Airlines – Đẳng cấp doanh nhân

TP. Hồ Chí Minh – Perth 930 USD
TP. Hồ Chí Minh – Brisbane 1005 USD
TP. Hồ Chí Minh – Auckland 1025 USD
TP. Hồ Chí Minh – London 1180 USD

  • Giá trên là giá cho hạng ghế Business, dành cho 2 người
  • Thời gian khởi hành từ 15/08/2010 đến 31/10/2010
  • Thời gian xuất vé từ 15/08/2010 đến 15/09/2010
  • Hoàn vé: không được phép
  • Áp dụng các điều kiện kèm theo
Xem Thêm
Gọi ngay