Chiếc máy bay chở khách cỡ lỡn “made in China” đầu tiên vừa ra mắt, với kỳ vọng sẽ là đối thủ của các đại gia Boeing và Airbus.