Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện bà Fedler Cua Thi (quốc tịch Mỹ) mang theo 64 mũ nhựa cối sử dụng trong quân đội từ Mỹ vào Việt Nam.