Một phi cơ chở khách xuất phát từ Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất hôm qua được hai chiến đấu cơ hộ tống đáp xuống sân bay JFK ở New York.