Sân bay này sẽ được xây dựng trên diện tích 3.000 ha, và đủ điều kiện cho các loại máy bay lớn hạ cánh.