Trong những năm gần đây, những chiếc máy bay nhỏ và trực thăng đã trở thành món “đồ chơi thời thượng” của giới thượng lưu lắm bạc nhiều tiền ở Trung Quốc. Theo một số ước tính, Trung Quốc hiện nay có khoảng 200 chiếc máy bay cá nhân.