Từ 20/10, Vietnam Airlines sẽ khai thác bình thường trở lại tại tất cả các sân bay miền Trung do dự báo tình hình thời tiết có chuyển biến thuận lợi.