Ngày 27.8, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã quyết định buộc hãng không Hà Nam Airlines có máy bay rơi tại vùng Đông bắc nước này hôm thứ ba làm 42 người chết không được sử dụng tên Hà Nam nữa nhằm bảo vệ hình ảnh của tỉnh này.