Năm tay súng táo tợn đã bất ngờ tấn công một sân bay quốc tế lớn và đánh cắp chiếc máy bay mà chính quyền tịch thu hồi năm 2009 trong một chiến dịch chống ma túy.