Sau khi nhận được thông báo từ luật sư quản lý vụ phá sản của Hãng hàng không Viva Macau về việc tòa án Ma Cao triệu tập cuộc họp mặt các chủ nợ của hãng này, công ty TNHH Hệ thống Phân phối Toàn cầu (GDS Co. Ltd – một thành viên thuộc nhóm công ty TransViet) đã cử đại diện tham dự phiên họp mặt các chủ nợ vào ngày 13/9/2010 tại Forum Macau, Avenida Marciano Baptista, Ma Cao.