ổ đông của hai hãng hàng không Mỹ United và Continental đã biểu quyết hôm thứ Sáu chấp nhận để hai hãng sáp nhập vào nhau, và sẽ trở thành hãng hàng không lớn nhất thế giới.