Theo ông Ngô Trí Hưng – phó trưởng đại diện Vietnam Airlines (VNA) tại Nhật, trong năm 2011 VNA sẽ tổ chức 20 chuyến bay thuê chuyến từ Nhật (Tokyo) đến Đà Nẵng, tập trung vào mùa du lịch cao điểm.

Theo ông Ngô Trí Hưng – phó trưởng đại diện Vietnam Airlines (VNA) tại Nhật, trong năm 2011 VNA sẽ tổ chức 20 chuyến bay thuê chuyến từ Nhật (Tokyo) đến Đà Nẵng, tập trung vào mùa du lịch cao điểm.

Theo Tuổi trẻ