Kiểm soát viên hàng không Bỉ đình công hôm thứ Ba làm đình chỉ các chuyến bay đi và đến nước này. Ngày thứ Tư sẽ có cuộc tổng đình công trên toàn nước Bỉ.