Từ đầu năm nay đến hết tháng 8, khách du lịch quốc tế đến VN đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2009. Đặc biệt, ngành du lịch dự báo năm nay VN sẽ đón 5 triệu lượt khách nước ngoài.