Một nhà thiết kế Airbus đã kết hợp kinh nghiệm thiết kế máy bay với tình yêu biển cả để tạo ra một mô hình du thuyền bay độc đáo.