Garuda Indonesia xin triển khai đến Quý Khách giá hấp dẫn đi SIN với chi tiết cụ thể như sau:

v Giá cho chương trình SGN-SIN:

 

Route
(Vice Versa)

Journey

Booking
Class

Fare
Basis

Nett Fare
(USD)

SIN – SGN
or
SGN 
– SIN

OW

Y

YOX

150

M

MOX

140

L

LOX

130

K

KOX

120

N

NOX

110

RT

Y

YEE6M

266

M

MEE4M

247

L

LEE3M

228

K

KEE2M

209

N

NEE1M

190

v Time table:

Airlines

Itinerary

Flight No.

Day of week

ETD – ETA

GA

SGN – SIN

VN:GA9011

Daily

 0920  –  1210

SIN – SGN

VN:GA9010

Daily

1310  –  1410

v  Dieu kien ve:

§  Áp dụng cho chuyến bay code share giữa GA/VN

§  Booking phải đặt trên chuyến bay mang số hiệu của GA

§  Ticket Sale/Issue: 05 April 2012 – 22 October 2012

§  Travel Period: 10 April 2012- 27 October 2012 (Complete Travel)

§  Cancellation & Refund: SGD75.00 mỗi vé

§  No Show Fee: SGD150.00 mỗi vé

§  Đổi ngày & xuất lại vé: SGD30.00 mỗi vé, áo dụng cho việc thay đổi ngày đặt chỗ hay chuyến bay sau khi đã xuất vé.

§  Vé phải được xuất trước ngày khởi hành 5 ngày