Từ 49 – 59USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

         Từ 69 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

               Từ 29 – 39 – 49USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

                    Từ 79 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

 

      Từ 29 – 39 – 49USD (Khởi hành từ đầu Tp. Hồ Chí Minh)

         Từ 79 – 99USD (Khởi hành từ đầu Hà Nội)

—-> Giá vé chưa bao gồm thuế và phí

     Hiệu lực xuất vé: 01/10/2013 – 31/12/2013

     Giới hạn hành trình: xuất phát từ ngày 01/10/2013

     Loại vé: 1 – 3 tháng (tùy vào điều kiện áp dụng kèm theo)