Tình hình hỗn loạn tại Pháp leo thang dữ dội khi những người biểu tình chặn mọi con đường dẫn vào các sân bay và tấn công các cửa hiệu, trong khi Tổng thống Nicolas Sarkozy khẳng định dự án cải cách về hưu bổng sẽ được thông qua và thực hiện.