Đây là một nội dung trong dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về vận chuyển hàng không do Bộ Giao thông vận tải vừa đưa ra.

Dự thảo này cũng đưa ra yêu cầu chi tiết hơn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án hàng không.

Theo đó, trong hồ sơ cần có bản sao hợp đồng liên doanh, tài liệu chứng minh về việc đáp ứng các điều kiện về hàng không, báo cáo năng lực tài chính, giấy tờ xác nhận số vốn…

Theo PLTPHCM