Hôm nay, Hãng hàng không Qatar Airways chính thức khai trương đường bay mới đến Hà Nội và tăng tần suất bay đến TP. Hồ Chí Minh, tăng gấp 3 lần số lượng tuyến bay ở Việt Nam. Việc tăng cường tuyến bay đến Việt Nam đã mở ra một chương trình mới trong sự phát triển của Qatar Airways ở khu vực Viễn Đông năm 2010, bao gồm cả việc mở đường bay mới đến Tokyo, Phuket (Thái Lan)…