Suy thoái kinh tế đã khiến lượng hành khách lựa chọn các hãng hàng không giá rẻ tăng cao. Điều này đã góp phần mang lại lợi nhuận cho các hãng hàng không giá rẻ, ví dụ như Ryanair, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu.