Nợ lương nhân viên hơn 5 tháng, kế hoạch bay liên tục thay đổi và chưa được cấp chứng nhận an toàn… Hãng hàng không Trãi Thiên đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.