Theo báo cáo của Cục Hàng không VN, năm nay, lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong nước dự kiến sẽ đạt 420 nghìn tấn.