Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm Phó Chủ tịch thường trực.

Ủy ban có bốn Phó Chủ tịch gồm ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Trần Quang Khuê, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo Vietnam+