Công đoàn ngành hàng không Pháp vừa tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bãi công kéo dài 4 ngày (bắt đầu từ ngày 5-11 tới) để phản đối kế hoạch mới của chính phủ thu thuế đối với một số khoản thu nhập của ngành hàng không.