Hành Lý Hạn Chế Vận Chuyển

Hành Lý Hạn Chế Vận Chuyển

Giới hạn về hành lý Các mục sau đây mà sở hữu một hành khách có thể được coi như là vũ khí hay vật thể nguy hiểm và không được chấp nhận là hành lý xách tay: • Tất cả dao, bao gồm cả săn bắn dao và những thứ khác; • Gươm kiếm; • Dùi cui, Dùi cui cảnh sát, billy club hoặc các công cụ tương tự; • Bất kỳ thiết bị khác hoặc đối tượng không thường được xem là nguy hiểm, nhưng việc sở hữu…

Read More