Tháng trước, Chính phủ Đức thông qua Luật các biện pháp về ngân sách (Haushaltsbegleitgesetz 2011), đưa ra những biện pháp nhằm tiết kiệm ngân quỹ liên bang tới 20 tỉ Euro, được coi là một đóng góp quan trọng vào tổng ngân sách phải tiết kiệm ở mức 80 tỉ Euro ấn định cho kỳ tài chính từ nay đến năm 2014.