Một hành khách trên phi cơ của hãng Qantas bị các thành viên phi hành đoàn khống chế sau khi ông ta đòi mở cửa máy bay rồi dọa tự sát.