Thân nhân của mỗi hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, sẽ nhận được 141.000 USD tiền bồi thường.