Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt Hiệp định hàng không sửa đổi giữa Việt Nam và Mỹ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak ký vào tháng 5-2010 tại Hà Nội.