Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý nội dung hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về một số lĩnh vực cụ thể trong lĩnh vực hàng không.