Việc hãng hàng không lớn nhất Đài Loan China Airlines ký kết thỏa thuận tham gia Skyteam hồi trung tuần tháng 9 qua cho thấy liên minh này sẽ trở thành một thực thể có sức mạnh lớn, đặc biệt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương