Dự kiến, bắt đầu từ năm 2011, công dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu điện tử thay vì hộ chiếu thường như hiện nay.