Một thanh niên Châu Á đã sử dụng mặt nạ silicone hóa trang thành một ông cụ da trắng và qua mặt được các nhân viên an ninh để lên chuyến bay từ Hong Kong đến Canada.