Hoàn thiện hạ tầng phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Hoàn thiện hạ tầng phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 26.3, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổng công ty Cảng hàng không quốc tế VN đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai để rà soát, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để chuẩn bị cho việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh đã triển khai xây dựng một số công trình có quy mô lớn. Trong đó, dự án Nhà…

Read More