Liên doanh giữa hãng British Airways Plc và American Airlines của Tập đoàn AMR tuyên bố sẽ bắt đầu “cất cánh” từ tháng 10.