Hãng British Airways (Anh) và Iberia Airlines (Tây Ban Nha) lập danh sách 12 hãng hàng không mục tiêu chuẩn bị mua lại hoặc sáp nhập. Sau khi 2 hãng này sáp nhập sẽ tiến thêm một bước là xem xét mua lại hoặc sáp nhập với 12 hãng hàng không trên.