Trong hành lý gửi chậm của ông Khưu Trúc Lạc nhập cảnh vào Việt Nam, Chi cục hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện 12 chân gấu có trọng lượng 5 kg. Chủ hàng không khai báo, cũng không có giấy phép nhập khẩu.