Mỹ đang áp dụng các biện pháp kiểm tra hành khách đi máy bay được thừa nhận là xâm phạm thân thể hơn biện pháp cũ, như dang hai tay để khám người hoặc máy quét hình ảnh toàn thân.